LeK. stom. Anna Jastrzębska:

Ukończyłam studia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Głównym obszarem moich zawodowych zainteresowań jest endodoncja mikroskopowa oraz protetyka.

Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w zjazdach, szkoleniach i kursach z zakresu nowoczesnego leczenia endodontycznego oraz protetyki funkcjonalnej.

Od kilku lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.

Dokładna. Precyzyjna. W leczeniu Pacjentów nie uznaję kompromisów.
Moją pasją są podróże, muzyka klasyczna i wszelkiego rodzaju turystyka górska.